בקר במרעה

עדר הבקר במרעה עבר שינויים רבים בעשרות השנים האחרונות, מפרת ה'בלדי' דרך מכלואים גנטיים שונים לצורך שיפור תכונות הבקר לבשר כגון: עמידות נגד טפילים ועקת-חום, קלות בהמלטה, 'אמהות טובה', אורח חיים רב, קצב גדילה, מיעוט שומן, ותפוקת בשר גבוהה. הרבעת גזעי בשר קלאסיים מאפשרת את התאמת המכלואים לתנאי הגידול בארץ ולחיך הישראלי. צריכת הבקר לבשר בישראל עומדת היום על 107 אלף טון בשר בשנה, הצריכה הממוצעת לנפש הינה 14.5 ק"ג בשר בקר בשנה נכון לסקר שנערך לפני יום העצמאות בשנת 2010. מניתוח מועצת הבקר עולה כי בעקבות תהליכי אורבניזציה ועלייה ברמת איכות החיים תתגבר הצריכה של מוצרי מזון וביניהם בקר לבשר בשנים הקרובות.

הנזק העיקרי בענף הבקר במרעה נגרם כתוצאה ממחלות. אנחנו בקנט נותנים פתרון לפינוי ולכילוי במקרה תמותה ומכסים נזקים כתוצאה מתמותה במרעה. השארת הפגרים בשטחי המרעה גורמת לשורה של נזקים ובכללם הפצת מחלות ככלבת והתרבות של אוכלוסיית הטורפים (בעיקר זאבים) ואוכלי הנבלות בשטחי המרעה. התרבות זו גורמת, בין השאר, לתקיפות של עדרים ולפגיעה כלכלית במגדלים. כדי לתת פתרון לבעיה זו ולעמוד בסטנדרטים הגבוהים של איכות הסביבה ולהקטין את מקורות המזון לאוכלוסיית הטורפים צירפנו את ענף הבקר במרעה למערך טיפול בפגרי הפרות ובני הבקר. המערך מאפשר לכל מגדלי הבקר במרעה בארץ ליהנות משירות ארצי של הובלת הפגרים למתקן כילוי מיוחד. הביטוח מכסה את הוצאות הפינוי והכילוי של הפגרים ומפצה בנוסף בסכום קבוע מראש את המגדל.

הביטוח מסובסד על ידי הממשלה בשיעור של 80% מדמי הביטוח ורישום לביטוח מאפשר קבלת "מענק לשמירת שטחים פתוחים" .

תקופת חוזה היא בין ה-1 למאי ל-31 בדצמבר

לחוזה ביטוח בקר לבשר במרעה
לטפסי ביטוח בקר לבשר במרעה
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות