לראשונה: ביטוח לקנאביס רפואי כנגד נזקי טבע ואסונות טבע בתמיכת המדינה

הביטוח יכלול את צמחי הקנאביס, את המבנה ואת הציוד

לראשונה: ביטוח נגד נזקי מזג אוויר, לגידולי הקנאביס הרפואי בתמיכת המדינה. קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, דיווחה היום כי החלה לבטח את גידולי הקנאביס הרפואי כנגד פגעי מזג האוויר וכנגד מזיקים ומחלות העלולים לגרום לפסילתו של הגידול. התכנית תסייע למגדלי הקנאביס להתמודד עם הנזקים הכלכליים להם הם חשופים כתוצאה מנזקי טבע ופגיעות נוספות ונועדה לתת מענה ביטוחי מקיף הכולל כיסוי לנזקים העלולים להיגרם הן לגידולים, הן לבית הצמיחה והן לציוד בבית הצמיחה. גידול הקאנביס הרפואי כרוך  בהשקעות גדולות הנדרשות מהמגדלים, העשויות להגיע למליוני שקלים במהלך ההקמה של חממות הקנאביס הרפואי ובמהלך הטיפול השוטף בצמחים, היקף הנזקים הכלכליים הגדול עשוי להיגרם להם עקב אירועי מזג אוויר שונים, אש ופגיעה תאונתית וכן מחלות ומזיקים.
המדינה תשתף בעלויות הביטוח החדשני ותתמוך בשיעורים של 35%-80% מעלות הפרמיה.
תחום הקאנביס הרפואי צובר תאוצה בישראל בשנים האחרונות לאחר שבשנת 2016 אושרה הרפורמה בתחום. בהתאם לרפורמה, אין הגבלה על מספר מגדלי הקנאביס הרפואי בישראל אולם על מנת לקבל רישיון עליהם לעמוד בכל הדרישות ובכלל זה גידול הצמחים בבתי גידול מתאימים ולפעול על פי הסטנדרטים שנקבעו, דבר המחייב השקעות כלכליות גדולות הן בציוד ובמבנים בשלב ההקמה והן במהלך הטיפול השוטף, הבדיקות המתחייבות, השמירה וההגנה על בתי הגידול וההתנהלות מול הרגולציה. במהלך הגידול עצמו הצמחים חשופים למזיקים ומחלות שונות העלולים לפסול אותם לשיווק, לאור הבדיקות המחמירות והרגולציה הקפדנית שמאפשרת את שיווק הקנאביס הרפואי, והן לנזקים שונים העלולים להיגרם לגידולים הללו, כמו לשאר הגידולים החקלאים, כגון קרה, ברד שיטפונות ונזקי סערה וכן אירועי חום הפוגעים בצמחים.
בשל ההשקעות הגדולות הנדרשות בהקמת בתי הגידול ובציוד, בנוסף לגידולים עצמם, הביטוח החדשני מכסה גם את בתי הצמיחה המשמשים לגידול ואת הרכוש בבית הצמיחה ובתנאי שכל המבנים המבוקשים לביטוח נבנו וקיבלו אישור הנדסי לתקינותם והנם בעלי תווי תקן מתאימים. בית הצמיחה והציוד שבתוכו יבוטחו בהתאם לסקר מקדים אשר יקבע את ערכי הביטוח.

תמונה קנאביס
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות