עדכון: נתוני סערה וגשמים

מראשית השבוע התקבלו בחדר המצב של קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, למעלה מ-500 דיווחים של חקלאים על נזקים גדולים שנגרמו לגידולים השונים כתוצאה משני אירועי הסערה שהתרחשו עד כה בחודש ינואר. בהערכה ראשונית מדובר על נזקים בהיקף של למעלה מ-50 מיליון ₪. יצויין כי מימדי הנזק יקבעו רק בהמשך לאחר שהחקלאים, ומעריכי קנט, יוכלו להיכנס לשדות שהוצפו. כמו כן, לנזקים מסוג אלו שחווינו של רוחות עזות ומשקעים כבדים יש השלכות על המשך ההתפתחות של הגידולים השונים כך שמימדי הנזק הסופיים יתבררו בהמשך.
 
מסיכום הנתונים עד כה עולה כי נזקים כבדים נגרמו לגידולים בדרום, בעיקר בשל הרוחות והחול שפגעו בשתילי הגזר ותפוחי האדמה.  באזור עמק החולה נזקים גדולים נגרמו כתוצאה מהצפות של שטחי פלחה, אפונה לתעשיה, ברוקולי וכרוב. כמו כן ניזוקו מטעים שונים באזור בנימינה וגבעת עדה.
נזקים גדולים נגרמו גם למבני גידול של בננות שקרסו כתוצאה מהרוחות העזות וכן לבריכות דגים שהוצפו ונפרצו כתוצאה מהצפות. 
בקנט צופים שבימים הקרובים יתקבלו הודעות נוספות לאחר שהחקלאים יגיעו לשטחים הניזוקים.


הצפות בעמק החולה

הצפות בעמק החולה
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות