חידוש ביטוח בננות 2019-2020

קנט שילמה למגדלי הבננות למעלה מ-86 מיליון ₪
בחמש השנים האחרונות

השינויים האקלימיים העוברים על העולם בכלל ועל אזורנו בפרט בשנים האחרונות הפכו את מזג האוויר מדיווח שולי לדיווחים הפותחים, לעיתים קרובות יותר ויותר, את מהדורות החדשות. עבור החקלאים לא מדובר באנקדוטה או בשיחת חולין, אלא באיום כלכלי קיומי הולך וגובר. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, לקראת חידוש ביטוח הבננות לעונת 2019-20 עולה כי החברה פיצתה את מגדלי הבננות בלמעלה מ-86 מיליון ₪ במהלך חמש השנים האחרונות. מרביתם בעקבות נזקים שנגרמו לגידולים כתוצאה מאירועי קרה, סערה, ברד ואירועי אקלים שונים שפגעו קשות במטעים וביבולים.
 
בימים אלו החלה בקנט ההרשמה לביטוח הבננות. גם השנה, ענף הפירות במועצת הצמחים רכש ביטוח בסיסי כנגד נזקי טבע ואסונות טבע למטעים מניבים עבור מגדלי הבננות. בביטוח בסיסי זה היבול הנורמטיבי נמוך (4 טון לדונם) וגובה ההשתתפות העצמית בביטוח נזקי טבע עומד על לפחות 10% מהיבול הנורמטיבי למטע בוגר. כמו כן, הביטוח הבסיסי אינו כולל כיסוי ביטוחי עבור מטעים שאינם מניבים ועבור בתי הרשת. ביטוחים אלה ניתן לרכוש ישירות בקנט.
 
על מנת לתת מענה כולל לנזקי מזג האוויר,  מומלץ להרחיב את הביטוח הבסיסי, ישירות בקנט, וליהנות מכיסוי ביטוחי רחב יותר הכולל בין היתר הקטנת ההשתתפות העצמית וקבלת פיצוי ישיר. דמי הביטוח בביטוח המורחב כוללים את רכיב הביטוח הבסיסי שמשולם למועצה כך שלא יהיה למבוטח כפל תשלומים.
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות