חידוש ביטוח בתי צמיחה 2019-2020

למצטרפים חדשים תינתן הנחה משמעותית בדמי הביטוח

ביטוח בת הצמיחה מכסה נזקים ישירם למבנה ולרכוש המבוטחים כתוצאה מסיכונים- ברד, סערה, שיטפון, שלג, אש ופגיעה תאונתית.
קנט החליטה הכונה להציע ביטוח בתי צמיחה בתנאים משופרים למצטרפים חדשים לביטוח זה, ולתת להם הנחה משמעותית בדמי הביטוח, כמפורט להלן:
בבתי צמיחה מסוג חממות תינתן הנחה בגובה של 30%, בבתי רשת תינתן הנחה בגובה של 20% ועבור מנהרות עבירות תינתן הנחה בגובה של 10% (ההנחה תינתן מסכום דמי הביטוח המלא ובהתאם לנהלי קנט).
הטבה זו הינה למצטרפים חדשים לביטוח בתי צמיחה וזאת עד לתאריך 15.10.2019

לחוזה הביטוח

לטפסי הצטרפות לביטוח 
 
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות