קנט מחדשת את ביטוח הירקות לשנת 2019-2020

בשלוש העונות האחרונות שולמו למבוטחים כ-170 מיליון ש"ח בביטוח המורחב

בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח המורחב. ביכולתך לרכוש ישירות בקנט ביטוח נזקי טבע מורחב וביטוח אסונות טבע מורחב הנתונים כיסוי ביטוחי גבוה יותר בעת נזק. בנוסף, ההשתתפות העצמית בביטוח נזקי טבע מורחב נמוכה יותר מאשר בביטוח הבסיסי. כדי להקל על רכישת הביטוח המורחב, המועצה משתתפת בדמי הביטוח של המגדלים המבוטחים. 

לחוזה ירקות 
לטפסי הצטרפות לביטוח

 
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות