חידוש ביטוח כותנה 2019

קנט שילמה למגדלי הכותנה סכום שיא של כ-26 מיליון ₪
בחמש העונות האחרונות

ענף הכותנה נחשב בישראל לענף חקלאי קטן יחסית אבל מסוכן יחסית. על פי נתוני המועצה לייצור ושיווק כותנה היקף גידולי הכותנה עומד כיום על כ-40 אלף דונם בלבד. לגודל שטחי המזרע, כמו גם לתנודות השנתיות החריפות, יש לעיתים משמעות קריטית ביחס לניהול הענף ורווחיותו וזאת בשל המרכיב הגבוה יחסית של ההוצאה הקבועה, שאיננה אפשרית בהמרה קצרת-טווח לגידולים אחרים. לכך מצטרף, כמובן, פוטנציאל הנזק המתמיד לגידולים כתוצאה מנזקי מזג האוויר.
 
על פי נתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, בחמש העונות האחרונות בלבד פיצתה קנט את מגדלי הכותנה בסכום של כ-26 מיליון ₪. מרבית הנזק נגרם כתוצאה מגשם, אירועי אקלים, ברד וסערה. הביטוח אמנם אינו יכול למנוע את הנזקים הנגרמים לגידולים, אבל בתוך אי הוודאות האופפת את הענף, הביטוח הוא עוגן של יציבות המעניק למגדלים את הגב הכלכלי הדרוש להם. אמנם, כמדי שנה מועצת הכותנה רכשה למגדליה ביטוח כותנה בסיסי לעונת 2019  אולם הביטוח המורחב, מאפשר לרכוש כיסוי הולם שייתן פתרון טוב יותר לנזקים כמותיים, ללא תלות ביבול הממוצע הרב שנתי. כמו כן, הגדלת היבול המבוטח מאפשרת  הגנה על מלוא היבול הצפוי בכל חלקה בקרות נזק איכותי.
 
 
מועד אחרון להצטרפות לביטוח הכותנה במסלול מורחב הינו 31.7.2019, בתנאי שלא ארע מקרה ביטוח כלשהו עד מועד זה.

תמונה של כותנה
 
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות