לחורף המאוחר יש גם מחיר כלכלי: היקף נזקי מזג האוויר לגידולים החקלאיים בשבועיים האחרונים: כ-25 מיליון ₪

היקף הנזקים מאז תחילת החורף: למעלה מ-100 מיליון ש"ח

למזג האוויר החורפי שמסרב לעזוב את אזורנו ישנן השלכות חיוביות רבות ובראשון תרומה משמעותית למשק המים המדולדל ולעליית מפלס הכינרת, אולם למזג האוויר הסוער שפקד את אזורנו במספר אירועים בשבועיים האחרונים יש גם השלכות שליליות. מנתוני קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, עולה כי בשבועיים האחרונים בלבד נגרמו לגידולים החקלאיים נזקים בהיקף של כ-25 מיליון ₪.
 
מהנתונים עולה שבשבועיים האחרונים התקבלו בקנט מאות הודעות נזק מחקלאים בכל רחבי הארץ. מרבית הנזקים נגרמו כתוצאה מברד כבד, קרה, סערה ושטפון. ענפים מרכזיים שנפגעו היו ירקות, פירות ופלחה.
 
מהנתונים עולה כי נזקים כבדים נגרמו בעיקר לגידולי הירקות, הפירות, גידולי הפלחה, גפנים והדרים.
 
בקנט מציינים כי היקף נזקים של כ-25 מיליון ₪ הינן הערכות ראשוניות בלבד היות ובשל אופי הנזקים, את חלקם ניתן לאמוד רק בשלב הקטיף ובזמן הגעת הגידולים לבתי האריזה.
 
נזקים אלו מצטרפים לנזקים כבדים שנגרמו לגידולים החקלאיים מראשיתו של החורף. מנתוני קנט עולה כי מראשית החורף ועד כה היקף הנזקים הכולל לגידולים החקלאיים נאמד בלמעלה מ-100 מיליון ₪.
 
יצויין כי נזקי מזג האוויר לגידולים החקלאיים מבוטחים על ידי קנט , הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, כך שמעבר לעוגמת הנפש הרבה שבירידה לטמיון של הגידולים, החקלאים המבוטחים בקנט יפוצו על הנזקים הכלכליים.
 
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות