קנט שילמה למגדלי אגוזי האדמה למעלה מ-6.5 מיליון ₪ בחמש השנים האחרונות

מרבית הפיצויים שולמו עקב נזקים שנגרמו מאירועי אקלים שונים וכן ממזיקים ומחלות

בחמש השנים האחרונות שילמה קנט למגדלי אגוזי האדמה פיצויים בסכום כולל של למעלה מ- 6.5 מיליון ₪. כך עולה מסיכום נתוני הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות המחדשת בימים אלה את ביטוח אגוזי האדמה לשנת 2019. מרבית הפיצויים שולמו עקב נזקי גשמים, מחלות ומזיקים וכן נזקים שנגרמו כתוצאה מאירועי אקלים שונים.
 
במסגרת חידוש הביטוח, היבול המבוטח הינו 520 ק"ג לדונם לשטחים באזור הדרומי ו- 420 ק"ג לדונם לשטחים באזור הצפוני. ניתן להגדיל את היבול המבוטח לדונם על סמך ממוצע יבול אגוזי האדמה ששיווק המגדל בארבע העונות האחרונות,
 
גם השנה ניתן לבחור בין שש רמות ביטוח הנבדלות בדמי הביטוח, בסכום הפיצוי המרבי ובשיעור ההשתתפות העצמית. רמות אלו מותאמות למחירי אגוזי האדמה בפועל.
 
יצויין כי מועד ההצטרפות לביטוח הינו עד 30.04.2019 והביטוח מסתיים בתאריך 31.10.2019 וניתן להאריך אותו עד ליום 10.11.2019 בתוספת דמי ביטוח
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות