טפסי ביטוח יבולים בבית אריזה כנגד נזקי הצתה בזדון

להלן רשימה של טפסי הצטרפות.
הטפסים הינם בפורמט של PDF.
לצורך מילוי טופס הביטוח עליך להוריד את הטפסים מהאתר, למלאם ולשלוח בפקס ל – 03-6270206.
העברה בפקס מחייבת בדיקתך כי אכן הפקס התקבל בקנט.
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות