החלה ההרשמה עבור ביטוח בקר 2018

בתוך כעשור חל זינוק של 100% בהיקף הפיצויים ששילמה קנט למגדלי הבקר. מנתוני החברה עולה כי בשנה החולפת שילמה קנט כ- 16 מיליון ₪ למגדלי הבקר.

זינוק של מאה אחוזים נרשם בהיקף הפיצויים שמשלמת קנט למגדלי הבקר בעשור האחרון. כך עולה מסיכום נתוני החברה שנערך לקראת חידוש ביטוחי הבקר לשנת 2018. מהנתונים עולה כי בעוד שבשנת 2007 שילמה החברה למגדלי הבקר פיצויים בהיקף של כ-8 מיליון ₪, במהלך השנים עם התפתחות הביטוח והרחבתו ופיתוח של מוצרי ביטוח חדשים בענפי הבקר הנתונים מענה מקיף יותר לצרכי החקלאים, גדל הפיצוי להיקף של כ- 16 מיליון ₪ בשנה האחרונה.
 
קנט מבטחת מספרי ענפי בקר: בקר לחלב ברפתות, בקר לבשר במרעה ובקר לבשר במפטמות. קנט מציעה שני סוגי ביטוח בענפי החי – ביטוח פינוי וכילוי וביטוח תמותות.
 
בקר לחלב ברפתות -  תכנית הביטוח תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה בצרכים הייחודיים של הרפתות ומאפשרת ייצוב מהותי בהכנסות הרפתנים במקרה של נזקים גדולים. לבקשת המועצה יוקם צוות מקצועי משותף למועצה ולקנט שיבחן הוספת כיסויים נוספים לחוזה הביטוח המורחב במהלך 2018. תוכנית הביטוח נותנת כיסוי ביטוחי לתמותה מכל סיבה שלא הוחרגה, גניבה, שחיטה דחופה לרבות נזקי אש והרעלה וכן כיסוי למקרה של אובדן תפוקת החלב בנזקים שהוגדרו מראש. כל זאת בהתאם לסכומי הביטוח שיבחר המגדל.
 
ביטוח פינוי וכילוי – הביטוח מכסה את עלויות פינוי פגרי הבקר או הצאן משטחי הגידול או בשר שנפסל בבית המטבחיים לאתר כילוי מרכזי.  תכנית הביטוח נוצרה במטרה למנוע מפגע תברואתי על ידי שליטה ברמה הלאומית על מחלות אליהן חשוף הענף, ושמירה על בריאות הציבור עקב ניקוי השוק מבשר פיגולים והתאמה לתנאי איכות הסביבה. השילוב בין השירותים הווטרינריים, מועצת החלב, קנט, וחברת א.ע ביו אקולוגיה מאפשר עמידה בסטנדרטים הגבוהים שמציבים גורמי איכות הסביבה. השתתפות הממשלה ב- 80% מדמי הביטוח מאפשרת הצטרפות לביטוח במחיר נמוך במיוחד. בענף הבקר לחלב הביטוח נרכש במרוכז על ידי מועצת החלב.
 
מערך הטיפול בפגרי הפרות ובני הבקר עומד בסטנדרטים הגבוהים של איכות הסביבה. מערכת איסוף הפגרים הארצית מאפשרת לכל מגדלי הבקר בארץ ליהנות משירות ארצי של הובלת הפגרים למתקן כילוי פסולת מן החי שהוקם באזור עין המפרץ, ובכך נמנע הצורך של כל מגדל או יבואן לדאוג לפינוי הפגרים.
 
קנט נמצא בדיונים מתקדמים עם משרד החקלאות עבור שילוב ביטוח הגניבות כחלק מביטוח התמותות עבור ענף בקר לבשר במרעה ובקר לבשר במפטמות מטרת ביטוח תמותות היא להוות כלי לניהול סיכונים עבור המגדל ולאפשר למגדל לחזור במהירות לתפקוד כלכלי מלא של משק החי.
 
היתרון הגדול של קנט בהפעלת ביטוח הוא המידע המדויק שיש לקנט על התמותות ופסילת הבשר בכל רפת. מידע זה מאפשר תשלום פיצוי מהיר ומדויק ללא צורך באיסוף מידע נוסף במרבית המקרים. בכל סוף שנה או במהלכה עורכת קנט חישוב יזום של הנזק ומפצה את הרפתנים בהתאם. לתהליך זה יתרון גדול לרפתנים.
 
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות