הנחיות לביטוח בתי רשת לבננות

פורסמו הנחיות חדשות לביטוח בתי רשת לבננות

פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות