החלה ההרשמה לביטוח פלחה לעונת 2017/18

על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט לתאריך 30/11/2017

קנט שילמה למגדלי הפלחה למעלה מ-47 מיליון ₪ בשלוש השנים האחרונות
 
למעלה מ-12 מיליון ₪ שולמו למגדלים עבור ביטוח ההכנסה הייחודי שפיתחה קנט, בשיתוף עם המדינה וארגון עובדי הפלחה, לענף הפלחה
 
קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, שילמה למגדלי הפלחה למעלה מ-47 מיליון ₪ בשלוש השנים האחרונות. כך עולה מסיכום נתוני החברה לקראת חידוש הביטוח לעונת 2017-18. מנתוני קנט, המציינת בימים אלה 50 שנות פעילות, עולה כי למעלה מ-27 מיליון ₪ שולמו במסגרת ביטוח נזקי הטבע בגין נזקי גשם ועוד כ-12 מיליון ₪ שולמו במסגרת ביטוח ההכנסה. השאר שולם בגין נזקים שונים נוספים.
 
מעבר לתרומה הכלכלית והחשיבות של ענפי החקלאות השונים בארץ, לגידולי הפלחה חשיבות לאומית נוספת. הגידולים מאפשרים לשמור על אדמות המדינה ולמנוע השתלטות עליהן מצד גורמים שונים. מזג האוויר הקיצוני לו אנו עדים בשנים האחרונות גרם  לעלייה בנזקים הכלכליים למגדלי הפלחה. גידולים אלה רגישים מאוד לתופעות טבע קיצוניות ובשנים האחרונות אנו עדים, בין השאר,  לתופעות של גשמים מאוחרים הגורמים לנזקים לגידולי השחת שנקצרו ועקב הגשם נפגעה איכותם. זאת בנוסף לתנודתיות הבינלאומית הגדולה במחירי התוצרת.
 
קנט השיקה לפני שנים ספורות את ביטוח ההכנסה הייחודי לגידולים הללו, ביטוח שצובר פופולריות וביקושים גדולים בקרב המגדלים. ביטוח ההכנסה הייחודי לענף הפלחה תוכנן ופותח על ידי קנט מתוך מודעות והכרה בחשיבות הלאומית של החזקה ועיבוד השטחים הפתוחים ברחבי המדינה. התכנית הייחודית מאפשרת ייצוב מהותי בהכנסות החקלאים ויכולת משופרת לתכנון כלכלי. במסגרת ביטוח זה, קנט בשיתוף עם המדינה וארגון עובדי הפלחה, מאפשרת לבטח את ההכנסה הצפויה מגידולי החיטה, השעורה, שיבולת שועל ודגני חורף לתחמיץ הגדלים כגידול בעל או בהשקיית עזר עד 150 מ"ק לדונם. התוכנית שמה דגש על מחירי התוצרת ונותנת מענה לשינויי המחיר הצפוי ושינויי שערי המטבע. במסגרת חידוש הביטוח השנה הוכנסו מספר שינויים ושדרוגים לפוליסה ובכלל זה שינוי האזורים הגיאוגרפיים והגדלת הסכום המינימאלי המבוטח.
 
ביטוח נזקי הטבע בענף הפלחה מכסה סיכוני טבע מוגדרים כגון: קרה, סערה, שיטפון, עצירת גשמים ועוד.  במסגרת חידוש הביטוח עודכנו התעריפים בחלק מהגידולים וכן ניתן לרכוש ביטוח המותאם ליבול המרבי הצפוי בכל חלקה.
 
ההצטרפות לביטוח הפלחה אפשרית עד ה-30/11/2017 
לחוזה ביטוח פלחה 17/18
לטפסי הרשמה לביטוח פלחה 17/18
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות