קנט מחדשת את ביטוח בננות לעונת 2017-2018

על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריך 30.9.2017

בחמש השנים האחרונות שילמה קנט למגדלי הבננות למעלה מ-112 מיליון ₪. כך עולה מסיכום נתוני הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות לקראת חידוש הביטוח לעונת 2017-18. מנתוני קנט, המציינת השנה 50 שנות פעילות, עולה כי גורם הנזק המרכזי היה הקרה אשר גרמה בשנים האחרונות לנזקים בהיקף של כ-90 מיליון ₪. גורמי נזק משמעותיים נוספים היו אירועי סערה עבורם פיצתה קנט את מגדלי הבננות בכ-7.5 מיליון ₪ ואירועי ברד עבורם שילמה קנט למגדלי הבננות למעלה מ-3 מיליון ₪.  מבחינת אזורי הגידול, את מרבית הנזקים ספגו מגדלי הבננות בצפון הארץ (מעל ל-90 מיליון ₪).
 
גם השנה, ענף הפירות במועצת הצמחים רכש ביטוח בסיסי כנגד נזקי טבע ואסונות טבע למטעים מניבים עבור מגדלי הבננות ושטחיהם, על פי רשימות מבוטחים שהועברו על ידי המועצה לקנט. בקנט מציינים כי חשוב לוודא מול מועצת הצמחים שכל מגדל מופיע ברשימת המבוטחים של המועצה וכי כל המטעים המניבים של כל אחד מהמגדלים  רשומים במועצה בצורה נכונה ומלאה.  בקנט מציינים עוד כי הביטוח הבסיסי אותו רכשה המועצה בקנט אינו כולל כיסוי ביטוחי עבור מטעים שאינם מניבים ועבור בתי הרשת. ביטוחים אלו ניתן לרכוש ישירות בקנט. בקנט  ממליצים להרחיב את הביטוח- לקבל כיסוי ביטוחי רחב יותר, להקטין את ההשתתפות העצמית ולקבל פיצוי ישיר. דמי הביטוח בביטוח המורחב כוללים את רכיב הביטוח הבסיסי שמשולם למועצה ועל כן, לאחר שהמגדל יתן אישור להעברת נתוני הביטוח למועצה, הוא יהיה פטור מתשלום נוסף למועצה בגין הביטוח. 
 
למכתב וטפסי הצטרפות לביטוח  , לחוזה הביטוח
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות