החלה ההרשמה לביטוח כותנה לעונת 2017

הרשמה לביטוח כותנה תהיה פתוחה עד לתאריך 31.7.2017

שיא של 5 שנים בהיקף הפיצויים ששילמה קנט למגדלי הכותנה. מנתוני קנט, המציינת 50 שנות פעילות, עולה כי בשנה החולפת שילמה החברה למגדלים כ-10 מיליון ₪ פיצויים בגין נזקי טבע שונים. עוד עולה מהנתונים כי המהלך 5 השנים האחרונות פיצתה קנט את מגדלי הכותנה בלמעלה מ-25 מיליון ₪. כ- 11 מיליון ₪, שומו למגדלים בביטוח המורחב.
 
בקנט מציינים כי במסגרת הביטוח המורחב, המגדל יכול לרכוש כיסוי הולם שייתן פתרון טוב יותר לנזקים כמותיים לכל חלקה בנפרד בהתאם לפוטנציאל היבול שלה וללא תלות ביבול הממוצע הרב שנתי. במקרה של נזק כמותי בלבד, יבחן הנזק בכל חלקה ניזוקה אל מול יבול הסיבים אותו המגדל יבחר לבטח ובמגבלת פוטנציאל היבול בפועל ולא מול היבול הממוצע הרב- שנתי.
 
מסיכום הנתונים שנערך לרגל חידוש ביטוח הכותנה עולה כי גורם הנזק המרכזי לגידולי הכותנה בשנים האחרונות הוא הגשם, ובמיוחד גשמים מאוחרים שפגעו בגידולים. נזק משמעותי נוסף נגרם כתוצאה מאירועים אקלימיים שונים. מבחינה הגיאוגרפית, מגדלי הכותנה באזור המרכז פוצו בשנה החולפת בלמעלה מ-4.5 מיליון ₪, המגדלים בדרום הארץ פוצו בכ-2.8 מיליון ₪ ומגדלי הצפון פוצו בכ-2.5 מיליון ₪.
 
במסגרת חידוש ביטוח הכותנה חלו השנה מספר שינויים בחוזה הביטוח:  תוקנה הגדרת היבול המבוטח עבור מגדל שגידל שנה אחת בלבד מתוך שלוש השנים האחרונות, עודכנה הצבירה עבור הנחת העדר תביעות וכן עודכן שיעור הביטוח. 

חוזה ביטוח כותנה , טפסי הצטרפות לביטוח כותנה
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות