צאן

ישראל מגדלים מעל ל-600 אלף צאן (עזים, כבשים, תיישים ואיילים) בשנה ומיבאים כל שנה כ- 300 אלף צאן. ערך היצוא של ענף הצאן הוא מעל ל- 1 מיליאד ש"ח בשנה. 
אנחנו בקנט נותנים פתרון לצרכי פינוי וכילוי במקרה של תמותה לצורך שמירה על איכות הסביבה ומניעת הגעת בשר פיגולים לשוק. הביטוח מכסה את הוצאות הפינוי והכילוי של הפגרים .

הביטוח מסובסד על ידי הממשלה בשיעור של 35% מדמי הביטוח.

תקופת חוזה היא בין ה-1 ינואר -31 בדצמבר

לחוזה ביטוח צאן 
למכתב וטפסי הרשמה לביטוח צאן 
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות