קנט מחדשת את ביטוח מדגה לעונת 2018

קנט שילמה למגדלי הדגים כ-10 מיליון ₪ בשנה החולפת

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, שילמה למגדלי הדגים כ-10 מיליון ₪ פיצויים על נזקים שנגרמו להם בשנה החולפת. כך עולה מבדיקה שנערכה לקראת חידוש ביטוח ענף המדגה. מרבית הנזקים נגרמו כתוצאה ממחלות, חוסר חמצן וירידת טמפרטורת המים. בקנט אומרים כי נתון זה ממחיש את הסיכונים והחשיפה של הענף לנזקים ואת החשיבות שיש לביטוח בשמירה על המגדלים מפני נזקים.
 
במסגרת חידוש הביטוח, הנערך בשיתוף ארגון מגדלי הדגים והמתבצע ישירות בקנט, הוכנסו השנה עדכונים ושינויים ובכללם: בריכות אינטנסיביות המשמשות לגידול של מספר מחזורים בשנה יבוטחו לפי המלאי העומד המירבי, הביטוח לדגים יתאפשר רק באכלוס דגיגים במשקל 6.0 גרם ומעלה, עודכנו העומסים המירביים במחסנים, עודכנה הגדרת מונוקולטורה ל-85% ממשקל הדגים בבריכה (במקום 80%) וסכום הפיצוי במקרה של שיווק הצלה שיאושר מראש על ידי מעריך קנט יהיה קבוע ויעמוד על 2,000 ₪ לטון.
 
יצויין כי גם השנה יוכלו המגדלים לבחור, עבור כל גידול, שלוש רמות ביטוח המאפשרות להגדיל את סכום הפיצוי במקרה נזק.

לחוזה ביטוח מדגה 2018
למכתב ביטוח מדגה 2018
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות