החלה ההרשמה לביטוח אבוקדו לעונת 2017/2018

ההרשמה לביטוח עד לתאריך 30.03.17

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות, מחדשת בימים אלה את ההרשמה לביטוח המורחב באבוקדו. זאת לאחר שמועצת הצמחים, ענף הפירות, רכשה ביטוח בסיסי כנגד נזקי טבע וכנגד אסונות טבע למטעים מניבים. מנתוני החברה, המציינת בימים אלה יובל 50 שנה להיווסדה,  עולה כי בעונת הביטוח האחרונה פיצתה החברה את מגדלי האבוקדו בלמעלה מ-7.5 מיליון ₪. עוד עולה מהנתונים כי במהלך העונה הקודמת (15-16) פיצתה קנט את מגדלי האבוקדו במעל ל-29 מיליון ₪.
 
לבקשת המגדלים קנט הרחיבה את פוליסת הביטוח והוסיפה אפשרות לבחירת רמת ביטוח נוספת (רמת ביטוח ג'), המעניקה סכומי פיצוי גבוהים יותר בביטוח נזקי טבע ובנזק חלקי לעצים. בבחירה ברמת ביטוח זו, המגדל יבוטח על רמה ג' בביטוח נזקי טבע ובביטוח אסונות טבע.
 
חשוב לציין כי במסגרת ביטוח נזקי הטבע המורחב, ההשתתפות העצמית נמוכה באופן משמעותי מההשתתפות העצמית בביטוח הבסיסי וברוב המקרים אינה כוללת סף כניסה.
 
במסגרת ביטוח אסונות הטבע המורחב ניתן להגדיל את היבול המבוטח בהתבסס על ממוצע השיווקיים בארבע העונות 2012/13-2015/16 בכפוף להצגת נתוני שיווק ולאישור קנט. בנוסף, במסגרת ביטוח אסונות הטבע ניתן לרכוש הרחבה לביטוח עבור מטע צפוף ישירות בקנט היות וביטוח זה לא נרכש למגדלים בביטוח בסיסי על ידי המועצה.
בכל אפיקי הביטוח המורחב, תשלום הפיצויים יועבר ישירות מקנט  למגדל המבוטח.

לטפסי ביטוח אבוקדו לעונת  2017/2018, למכתב הרשמה ביטוח אבוקדו לעונת 2017/2018,לחוזה ביטוח אבוקדו לעונת 2017/2018
פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות