שאלות ותשובות

שאלות כלליות


מה שעות הפעילות של המשרדים האזורים- דרום בקיבוץ נגבה, צפון במתחם משרד החקלאות מחוז העמקים באזור תל יוסף ובמרכז בכפר הרואה?  
תשובה:  המשרדים האזוריים פועלים בימים א- ה בין השעות 08:00 – 15:00. בנוסף, מעריכי קנט עובדים בשטח ומגיעים לשטחי המבוטחים גם מעבר לשעות הפעילות הרגילות.
 
מה שעות הפעילות במשרד הראשי של קנט בת"א?  
תשובה:  קנט פועלת בימים א- ה בין השעות 08:00 – 17:00. בנוסף, בעת קרות נזקים אזוריים, המשרדים פתוחים גם בימי שישי. פגישות עם נציגינו רצוי לתאם טלפונית מראש.
 
היכן ניתן למצוא באתר מידע מקצועי לחקלאים?  
תשובה:  ניתן למצוא מאמרים מגוונים באתר בנושא ביטוח, ניהול סיכונים, חידושים בחקלאות וכן מאמרים לפי סוג גידול על ידי הקלדה על הקישור "מאמרים" המופיע בעמוד הבית או בתחתית עמוד הענפים המבוטחים.
 
שאלות בנושא ביטוח

בענפים: פירות, אבוקדו ובננות (א"ט) - כיצד נקבע היבול המבוטח?  
תשובה:  היבול המבוטח הוא היבול הנורמטיבי לדונם כאמור בחוזה הביטוח ובהתאם לגיל המטע. ניתן לקבוע את היבול גם על בסיס נתוני שטח ושיווק של 4 העונות האחרונות, אך זאת בכפוף לקבלת אישור מראש מקנט.
 
כיצד ניתן להתעדכן בחדשות בנושא ביטוח בקנט?  
תשובה:  קנט מפרסמת בעמוד הבית עדכונים וחדשות בנושא ביטוח. כמו כן ניתן לפנות למחלקת ביטוח ושיווק של קנט לקבלת מידע נוסף.
 
היכן ניתן למצוא באתר פוליסות ביטוח וטפסי הצטרפות לביטוח לכל ענף מבוטח?  
תשובה:  פוליסת ביטוח וטפסי הצטרפות לביטוח שונים מענף לענף. בכל ענף מבוטח המופיע באתר קיימים קישורים "הצטרפות לביטוח" ו"חוזה ביטוח" המתאימים לענף הספציפי. בקישורים אלה נמצאים כל המסמכים הרלוונטיים להצטרפות לביטוח לרבות, חוזה הביטוח
 
מה ההבדל בין הביטוח הבסיסי (חובה) לבין הביטוח המורחב (רשות)?  
תשובה:  במרבית הענפים, ביטוח בסיסי הינו ביטוח שנעשה בין מועצות הייצור לבין קנט והוא מכסה את כל המגדלים הרשומים במועצה המשווקים יבוליהם באמצעותה. ביטוח מורחב הינו ביטוח המשלים את הביטוח הבסיסי והוא נרכש בדרך כלל על ידי המגדל ישירות מקנט. הביטוח המורחב מאפשר בחירה בין רמות ביטוח שונות, הנבדלות בגובה הפרמיה והיקף הכיסוי הביטוחי בהתאמה. בענפים בהם אין ביטוח בסיסי (חובה) (לדוגמא בענף הפלחה, המדגה) הביטוח הנו ביטוח מורחב (רשות) והוא נערך בין קנט למגדל.
 
כיצד נקבעות ההנחות בדמי הביטוח בגין העדר תביעות?  
תשובה:  ההנחות ניתנות למגדלים עם רצף ביטוחי בקנט שלא תבעו תגמולי ביטוח. ההנחה המרבית במרבית מהענפים יכולה להגיע עד ל-60% מדמי הביטוח.
 
איך אני יודע שהביטוח שיש ברשותי הינו הביטוח המתאים ביותר לצרכי?  
תשובה:  לקנט מגוון רחב של ביטוחים ברמות כיסוי שונות הגבוהות מרמת הכיסוי בביטוח הבסיסי. יעוץ אישי ומקצועי המותאם לצרכיך תוכל לקבל אצל המשווק הפועל באזור מגוריך. למידע לגבי המשווקים, הכנס לשירות לקוחות.
 
כיצד קנט שומרת על יציבות כלכלית לאורך השנים?  
תשובה:  קנט היא חברת ביטוח ממשלתית עסקית שהוקמה למען החקלאים שלא למטרות מסחריות ועשיית רווחים. קנט לא משלמת דיווידנדים לבעליה והוצאותיה התפעוליות נמוכות. קנט משקיעה את כספיה בעתודות הביטוח שלה במטרה להרחיב את הכיסוי הביטוחי שהיא נותנת לחקלאים במחיר הנמוך ביותר האפשרי. בנוסף, קנט מבטחת את עצמה בביטוח משנה המאפשר לפזר את הסיכון הביטוחי. מדיניות זו מאפשרת לקנט לשמור על עתודות פיננסיות רחבות לאורך זמן ובכך לשמור על חוסן ויציבות כלכליים גם ביום סגריר.
 
שאלות בנושא הערכת נזקים

כיצד ניתן לערער על אופן החישוב והחלטות קנט במידה ולא הושגה הבנה?  
תשובה:  באפשרותך לפנות לועדת הבוררות הענפית. מזכירת הועידה, הגב’ עליזה בטלפון 03-6270200 . פנייה לועדה כרוכה בתשלום אגרה.
 
מה עלי לעשות אם הערכת המעריך אינה מקובלת עליי?  
תשובה:  עליך ליידע את המעריך לפני שיסיים את עבודתו. באפשרותך לבקש ביקור של מעריך אחר. לאחר סיום הערכת הנזק לא ניתן לשנות את ממצאי ההערכה.
 
כיצד ניתן להודיע על נזק?  
תשובה:  ניתן לדווח על נזק על ידי יצירת קשר עם מחלקת הערכה בת"א בטלפון 03-6270200 או בפקס 03-5614418. העברה בפקס מחייבת בדיקת המגדל על הגעתו למשרדי קנט בת"א. ניתן להוריד טפסים דרך האתר.
 
שאלות בנושא זכאות לפיצוי

מי מטפל בתביעה שלי?  
תשובה:  ירקות, פלחה - שרה פירות - דנה/ליאורה אבוקדו, בננות - מונה הדרים, צמחי נוי - ליאורה בקר, לול, בתי צמיחה, מדגה - סמדר זיתי שמן, גפן יין - מיטל כותנה, אגוזי אדמה - קרן
 
מדוע מתעכב תשלום תגמולי הביטוח?  
תשובה:  קנט ומחלקת תביעות עושים ככל שביכולתם על מנת לשלם בתוך פרק הזמן הקצר ביותר. במידה והעברת לידי קנט את כל המסמכים הדרושים אנא התאזר בסבלנות. לחץ טלפוני על מחלקת תביעות רק יעכב הוצאת פיצויים ולא יועיל לעניין.
 
בענף ירקות - מה עליי לעשות כדי לקבל את מלוא הפיצוי במסלול הבסיסי (מסלול חובה מדווח)?  
תשובה:  עלייך לדווח לקנט מייד בתום הזריעה על תאריך הזריעה/ שתילה ועל היקף השטח המדויק.


שאלות בנושא זכאות לפיצוי

בענף ירקות - מה עליי לעשות כדי לקבל את מלוא הפיצוי במסלול הבסיסי (מסלול חובה מדווח)?  
תשובה:  עלייך לדווח לקנט מייד בתום הזריעה על תאריך הזריעה/ שתילה ועל היקף השטח המדויק.
 
בענפים:פירות, אבוקדו, בננות, הדרים (א"ט ליבולים) - מה עלי לעשות על מנת לקבל פיצוי ?  
תשובה:  להצהיר על נתוני השיווק בעונת הנזק באמצעות רואה חשבון ולצרף אסמכתאות. את המסמכים יש להעביר לפקס 03-5621241
 
בענף הכותנה - מה עלי לעשות על מנת לקבל פיצוי במקרה של נזק איכותי ובמקרה ביטוח מיוחד?  
תשובה:  לאחר שהודעת על נזק לקנט עליך להמתין עד להעברת נתוני המיון הסופיים ממועצת הכותנה לקנט. עם קבלת נתונים אלו תיבדק זכאותך בהתאם לתוצאות המיון.
 
נגרם לי נזק ואני זכאי לפיצויים מתי אקבל אותם?  
תשובה:  אנו עושים ככל שביכולתנו על מנת לשלם את הפיצויים תוך פרק זמן הקצר ביותר. אנו מחויבים לשלם את הפיצויים תוך 30 יום ממועד סיום הערכה וקבלת כל המידע והמסמכים הדרושים להגשת תביעה.
 
אני זכאי לפיצויים. ברצוני לקבל המחאה על שם שאינו השם עליו יצאה התביעה מלכתחילה. מה עלי לעשות?  
תשובה:  בכדי לשנות את שם המוטב בהמחאה, עלייך להביא טופס המחאת זכות עליו חתום המבוטח ובו אישור חתימה חתום ע"י עו"ד או רו"ח. במקרי מוות עלייך לצרף תעודת פטירה וצו ירושה/ קיום צוואה מאושר.
 
בענף הלול - איך אוכל לקדם תשלום ,תגמולי ביטוח לאחר נזק?  
תשובה:  עליך לדאוג להעביר לידי המעריך את מירב המסמכים ככל שתידרש לרבות תעודות משלוח, דפי תמותה ודו"ח היסטוריית להקה.

פתיחת תפריט הנגישות  
(ESC) סגירת חלון הנגישות X דלג אל איזור התוכן (F10) טקסט מוגדל  גודל טקסט רגיל  הפעלה או ביטול של מצב ניגודיות